O nás

Združenie OZ DETSKÝ PARK má prioritné zameranie na budovanie a prevádzkovanie detských ihrísk na sídliskách – podpora voľnočasových aktivít detí, rozvoj ich fyzických a psychických zručností.

Náplň činnosti organizácie je podieľať sa na všestrannom rozvoji sídlisk, budovať a prevádzkovať detské ihriská, rozvoj športu a telovýchovy, posilňovanie občianskeho vedomia, zvyšovanie vplyvu občanov pri verejnom rozhodovaní na všetkých úrovniach.

Ďalej aktívne vstupovanie do rozhodovacích procesov, ktoré sa týkajú ich oprávnených záujmov. Riešenie konkrétnych problémov a potrieb občanov na miestnej úrovni.

Syndikovať obsah